Zelfredzaamheid
"Met Pluriform Zorg heb ik een ECD Light voor mijn WMO-cliënten."
Zelfredzaamheid
'Met Pluriform Zorg heb ik een ECD Light voor mijn WMO-cliënten.'
Zelfredzaamheid

Vastleggen van ondersteuningsplan volgens de domeinen van zelfredzaamheid. Minimale registratielast. Presentatie als spiderchart.

Participatieladder

Vastleggen van participatie van de cliënt. Inzet van interventies en directe evaluatie op resultaat om meteen bij te sturen.

Ondersteuningsinzet

Welke collega's en organisaties zijn betrokken. Kunnen we de ondersteuning terugbrengen? Op welke domeinen dan?

Zorgpaden

Een zorgpad speciaal voor de WMO-doelgroep. In hetzelfde ECD als meerzorgcliënten. Omdat elke doelgroep een eigen aanpak verdient.

Ketensamenwerking

Eén burger, één plan. Samenwerken met andere organisaties in één dossier in één systeem. Gecontroleerd en veilig.

Managementinformatie

Grafische presentatie van ondersteuningsplan en de gerealiseerde voortgang. Per cliënt en voor het hele team.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd