Zorgplan
"Met het zorgplan leg ik eenvoudig vast waar we aan werken en hoe, met de methodiek die past bij de cliënt."
Zorgplan
'Met het zorgplan leg ik eenvoudig vast waar we aan werken en hoe, met de methodiek die past bij de cliënt.'
Doelen en acties

Zorgplan met doelen en acties, eventueel op basis van een bibliotheek. Cliënt is in regie, zorgplan met foto's.

Alle gangbare methodieken

Zorgleefplan, Omaha, SAMPC, Zelfredzaamheid en meer. Elke methodiek is op maat inrichtbaar. Gecertificeerd voor Omaha.

Zorgpaden

Ondersteuning voor zorgpaden met eigen methodiek en intakeproces. Schermen passen zich daar automatisch op aan.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vastlegging conform eisen van IGZ. Registratie van inzet van een maatregel. Inrichtbare evaluatietermijnen en digitale akkoorden.

Geïntegreerd met de agenda

Automatisch aanmaken van afspraken vanuit de acties van het zorgplan. Naadloze samenwerking tussen zorgplan en ritplanning.

Digitaal accorderen afdruk

Aanbieden zorgplanafdruk aan cliënt en professional. Digitaal accorderen met een SMS-code of een handtekening op een tablet.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd