Onze werkwijze

We ontwikkelen ons ECD door met aandacht te luisteren, de complexiteit van de zorg te doorgronden en met heldere oplossingen te komen. Zo zetten we de standaard die de zorg echt helpt. Maar hoe ziet onze werkwijze er uit? We geven je een kijkje in onze interne processen.

1. Productstrategie en roadmap

Als softwareleverancier hebben we continu te maken met variatie en verandering. Variatie omdat zorgorganisaties in de care op essentiële onderwerpen van elkaar kunnen verschillen, verandering omdat zowel wetgeving als maatschappelijke ontwikkelingen doorlopend van zorgorganisaties vragen zichzelf te vernieuwen.

Deze combinatie leidt tot een complexiteit die alleen beheersbaar is wanneer je als softwareleverancier in partnership met klanten, eindgebruikers en ketenpartners samenwerkt. De uitkomsten van de gesprekken en workshops met onze klanten bepalen in grote mate onze productstrategie en roadmap, waarbij we - rekening houdend met de variatie - steeds werken aan het verbeteren van de standaard.

Onze productstrategie is gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

 • Eenvoud omdat dit essentieel is in het dagelijks gebruik van de zorgprofessional, maar met de diepgang die de dagelijkse praktijk vraagt.
 • Innovatie omdat adequate ICT essentieel is om de zorg goed te houden voor de cliënten, betaalbaar voor de maatschappij en nuttig voor de professionals.
 • Continuïteit en tevredenheid vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze medewerkers, onze klanten en hun cliënten.

2. Productontwikkeling

Om het proces van productontwikkeling goed te stroomlijnen, werkt Adapcare ‘agile’ in sprints van vier weken. In grote lijnen bestaat dit proces uit de volgende stappen:

 • Het startpunt van het ontwikkelproces zijn de userstories, die we opstellen vanuit zowel de productstrategie als de klantwensen. Een userstory is een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van de eindgebruiker. Wat heeft de eindgebruiker nodig, waarom is het belangrijk en hoe past dat in het totale proces van de organisatie?
 • Onze product owners werken samen met softwareontwikkelaars en zorgen voor het stroomlijnen van de planning van nieuwe ontwikkelingen.
 • De softwareontwikkelaars en consultants werken samen aan het implementeren van de wijzigingen, waarbij het waarborgen van de kwaliteit voorop staat.
 • De opgeleverde wijzigingen worden beschreven in releasenotes en elke vier weken gepubliceerd naar onze klanten.
 • Tot slot levert het team voor alle userstories productdocumentatie op.

3. Productimplementatie

Onze consultants zijn, in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie, verantwoordelijk voor een geslaagde implementatie van ons ECD, Pluriform Zorg. De zorgconsultants begeleiden de zorgprocessen en de backoffice-consultants begeleiden de processen rondom administratie en facturatie.

We gebruiken een in de praktijk gevalideerde ‘good practice’ om de administratie en het zorgproces goed en snel live krijgen. Daarbij streven we naar een standaard inrichting, die tegelijkertijd wel nauw aansluit op de processen van de organisatie. Voorafgaand aan de implementatie stellen we samen met de klant een projectplan op waarin we de aanpak en doorlooptijd beschrijven.

In grote lijnen bestaat onze implementatieaanpak uit drie fasen:

 1. Het inrichten van systeem en processen: door onze consultants uitgevoerd in nauwe samenwerking met kerngebruikers van de zorgorganisatie. Na deze fase is de organisatie gereed om administratief live te gaan en een pilot in de zorg te starten.
 2. De pilot: Tijdens de pilot-fase gaan één of meerdere teams gebruik maken van Pluriform Zorg. Deze fase is bedoeld om inrichting en processen te toetsen binnen een relatief kleine, maar echte, werkomgeving.
 3. Een brede uitrol in de organisatie: In deze fase wordt Pluriform Zorg naar alle teams in de zorgorganisatie uitgerold en ligt de focus op organisatiebegeleiding.

4. Productexperts

Services, Scholing en Support   

Na de implementatiefase blijven onze medewerkers nauw betrokken bij onze klanten voor goede nazorg. Het team productexperts is dan het belangrijkste aanspreekpunt voor klanten. Een goede klantrelatie staat bij dit team voorop. Met de onderdelen Service, Scholing en Support streven ze naar een hoge klanttevredenheid.

Service
Met ‘ECD als een dienst’, monitoren we proactief de kwaliteit van het ECD, leveren we rapportages op en dragen we verbeterpunten voor systeeminrichting aan.
Scholing
Training en scholing van de (kern)gebruikers en functioneel beheerders wordt ook door dit team van productexperts verzorgd. Daarnaast stelt dit team alle ondersteunende supportmiddelen en productdocumentatie beschikbaar via adapcarevoorklanten.nl.
Support
Het in de lucht houden van ons systeem en het oplossen van verstoringen hebben altijd de hoogste prioriteit en worden binnen de afgesproken SLA-tijd opgepakt. Daarnaast kunnen klanten bij onze experts terecht voor alle functionele vragen en productwensen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

...en blijf op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen, interviews met stakeholders, zorgverhalen, Blogs, Whitepapers en Case Studies over diverse actuele onderwerpen.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hier meer over.

Volg ons ook op: