Privacy Statement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens die u aan Adapcare verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. U geeft Adapcare het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Adapcare, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
 
Op de website van Adapcare worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Adapcare de diensten zoveel mogelijk op de behoeftes van haar bezoekers afstemmen.
 
Adapcare heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Adapcare houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker zichzelf online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. 
 
Indien u nog vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Adapcare. Adapcare houdt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.