Onze koppelingen

Vanwege de flexibiliteit van Pluriform Zorg is het eenvoudig om nieuwe (specifieke) koppelingen op te nemen en te integreren in ons bestaande ECD. Zie hieronder een lijst van systemen waarmee we kunnen koppelen:
 
Zorgstandaarden
 
 • AZR (Groene vink), iWMO (Groene vink), JW (JeugdWet), AW319
 • BSN-validatie (SBV-z gecertificeerd) / UZI
 • CAK
 • DBC Informatiesysteem (GRZ / GGZ / 1e-lijns GZ321v1, GZ322v1)
 • LH307/308, PM304/305, OS301/302
 • Mediquest
 • SBG-Honos 
 • Vecozo, COV-check
 • WMO-factuurspecificaties (inrichtbaar per gemeente) en WMO-Ned
 HRM & Salaris
 
Import van werknemers en contracten.
Export van loonjournaalposten.
 
  Roostering
  
Import van diensten
 
Business Intelligence
 
 Export van onder meer cliënten, teams, budgetten en productie.
 
Ketensamenwerking
 
 Import van Edifact-berichten via Zorgmail.
 
Financieel
 
 Export van cliënten/debiteuren en facturen/journaalposten.
 
Kassasystemen
 
Export van debiteuren.
 
EVS en Behandeling 
 
Single Sign On, Export van cliënten, locaties, ICPC-codes
Decursus, medische voorgeschiedenis, basisgegevens.
 
Overige koppelingen
 
 
Technologie
Pluriform Zorg heeft een standaard werkwijze voor het converteren, importeren en exporteren van gegevens:
 • In het geval van import wordt een schaduwbestand van het bronsysteem in Pluriform Zorg opgenomen. De gegevens worden eerst in dit schaduwbestand ingelezen en daarna pas geconverteerd naar het formaat van Pluriform Zorg zelf. Daarmee kan de volledigheid, tijdigheid en juistheid van een import goed bewaakt worden.
 • Een export kan handmatig uitgevoerd worden, getriggerd vanuit een processtap of volgens een inrichtbaar schedule. Applicatiebeheerders kunnen ook zelf exportformaten maken, bijvoorbeeld om een extern BI-systeem te voeden.
 • Op elke tabel is logging mogelijk waardoor een goede audittrail is op te zetten. Tevens zijn er diverse tools voor data-analyse aanwezig om fouten te herstellen in de huidige data.
 • Koppelingen kunnen gebouwd worden op basis van ondermeer CSV, vaste breedte-bestanden en XML. De communicatie met een extern systeem is bidirectioneel mogelijk, zowel middels batchbestanden als real-time o.b.v. SOAP, HL7 en Restful API’s.